Att sälja mot företag

När ett företag säljer 16928125254_55e94fdb77_bmot andra företag kallas det B2B, som är en förkortning av begreppet Business 2 Business. Precis som mot slutkund handlar det om utbyte av varor och tjänster. Ett företag som exempelvis säljer leksaker till butiker är i behov av transport med något speditionsföretag, toners och bläckpatroner till skrivare och bokföringstjänster – för att nämna några exempel. Att sälja mot andra företag är dock annorlunda mot att sälja mot en “vanlig” slutkund. Framförallt är säljmönstret ett annat.

Hur når man ut till andra företag?

När man säljer till slutkund handlar inköpen ofta om något spontant och bygger ofta inte på någon långvarig bearbetning annat än av själva varumärket i sig. Skillnaden mot att sälja till företag är här främst att man bygger en affärsrelation under en längre tid. Det handlar väldigt mycket om vana och tillit. Dessutom påverkar image och popularitet mycket, eftersom företag sällan vill ta risker genom att köpa in något de inte vet kommer sälja.

På samma sätt får man när man säljer till andra företag, se marknadsföring som något mycket långsiktigt. Exempelvis kan ett företag som arbetar som distributör och importör bearbeta en kund under flera år innan dess att det blir ett köp. Allt beror på hur snabb kunden är att ta till sig nya produkter, samt förstås också om det finns utrymme att ta in nya märken i sortimentet. Med andra ord gäller det att dessutom sälja vid rätt tidpunkt. Större företag arbetar långsiktigt och det är oftast inte bara att ta in nya produkter utan vidare – det måste göras plats på lagret och läggas in i lagersystem etc.

Man bör också inse att det inte räcker att sälja in en produkt till ett företag vid ett tillfälle; här behövs kontinuerlig bearbetning för att få företaget att köpa in dina varor på nytt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *