Tillväxtbranscher i Sverige

Sverige är ett land med många tillväxtbranscher. Det finns både en lång tradition av industri inom flera olika branscher och det finns även en stor andel av moderna företag som inriktar sig mot IT och media. Sammantagdownloadet kan man säga att Sverige håller sig på en bra placering internationellt sett med sitt breda utbud av tillväxtbranscher.

En tillväxtbransch i Sverige som både har lång historia och som är relativt ny är gruvbranschen. I Sverige har det funnits gruvor för att utvinna mineraler sedan urminnes tider. Många av gruvorna är väl etablerade och där har det tagits upp olika mineral under lång tid. Under slutet på förra seklet upplevde världens och då också Sveriges gruvindustri en kraftig nedgång.

Konkurrens från låglöneländer märktes tydligt. Dock har den svenska gruvbranschen fått ett uppsving de senaste decennierna. Priset på mineraler har gått upp och det har åter skapat ett behov för att öppna och driva gruvor. Gruvbranschen har nu blivit en av Sveriges främsta tillväxtbranscher.

En annan viktig tillväxtbransch i Sverige är rymdverksamheten. Det är kanske svårt att tro att lilla Sverige skulle ha någon betydande roll inom rymdforskningen. Dock är det så att Sverige är europaledande, framför allt tack vare sin toppmoderna rymdanläggning i Kiruna. Rymdverksamheten i Kiruna är mycket fördelaktig eftersom den befinner sig i ett glesbefolkat område. Det gör att det går att ha mycket täta raketuppskjutningar utan att störa en eventuell befolkning i området. Rymdprojektet där får inte bara stora medel från svenska staten utan det finns även gott om privata aktörer som satsar mycket på rymdforskning.

Satsningarna gör rymdverksamheten till den främsta inom Europa och den ligger långt före i utvecklingen jämfört med andra europeiska rymdprojekt. Det finns till och med planer på att i en snar framtid kunna få igång en verksamhet med rymdturism som utgår från rymdbasen i Kiruna. När det blir verklighet är inte bestämt än men det kan bli av inom den närmsta tiden.

Det var ett par exempel på vilka tillväxtbranscher som finns i Sverige. Eftersom Sverige är ett modernt land tillkommer hela tiden nya branscher i stark tillväxt.